Przejdź do treści

Instrukcja obsługi bota

Komendy bota wykonujemy na kanale #bot lub jako prywatną wiadomość do bota.

Poniżej znajduje się lista dostępnych komend oraz opis ich działania:

Tworzenie serwera Minecraft

/utworz nazwa_serwera
Tworzy nowy serwer Minecraft.

Usuwanie serwera Minecraft

/usun nazwa_serwera
Usuwa istniejący serwer Minecraft.

Uruchamianie serwera Minecraft

/start nazwa_serwera
Uruchamia serwer Minecraft.

Zatrzymywanie serwera Minecraft

/stop nazwa_serwera
Zatrzymuje serwer Minecraft.

Odnawianie serwera Minecraft

/odnow nazwa_serwera
Odnawia serwer Minecraft na kolejne 2 dni działania oraz kolejny miesiąc istnienia.

Wysyłanie komendy do konsoli serwera Minecraft

/komenda nazwa_serwera komenda
Wysyła komendę do konsoli serwera Minecraft.

Wyświetlanie logów serwera Minecraft

/logi nazwa_serwera
Wyświetla logi serwera Minecraft.

Wyświetlanie listy Twoich serwerów Minecraft

/lista
Wyświetla listę Twoich serwerów Minecraft.

Generowanie menadżera plików do modyfikacji serwera

/pliki nazwa_serwera
Generuje i udostępnia dane do logowania do menadżera plików, gdzie możesz modyfikować swój serwer Minecraft i instalować pluginy.

Generowanie serwera SFTP

/sftp nazwa_serwera
Generuje i udostępnia dane do logowania do serwera SFTP, gdzie możesz modyfikować swój serwer Minecraft i instalować pluginy.

Zmiana wersji serwera

/wersja nazwa_serwera wersja
Zmienia wersję serwera Minecraft.

Zmiana trybu online-mode

/online nazwa_serwera tryb
Zmienia tryb online-mode dla serwera True/False.

Mając dostęp do tych komend, możesz wygodnie zarządzać swoimi serwerami Minecraft za pomocą bota na Discordzie. Życzymy udanej rozgrywki!

Pamiętajcie, że aby wykonać komendę dotyczącą gracza na serwerze (np. /komenda testingo op ActimelPL) - gracz ten powinien być zalogowany na serwerze.

Wyjście z serwera lub ban powoduje natychmiastowe usunięcie serwerów Minecraft przypisanych do twojego konta Discord.

Wystaw nam swoją opinię na:
Trustpilot