Przejdź do treści

Jak utworzyć serwer Minecraft za pomocą bota

Tworzenie serwera Minecraft za pomocą bota jest proste i szybkie. Poniżej znajduje się przewodnik krok po kroku, jak to zrobić.

Krok 1: Użycie komendy do tworzenia serwera

Aby utworzyć nowy serwer Minecraft, użyj komendy /utworz w następujący sposób:

/utworz <nazwa_serwera>

Przykład:

/utworz przykladserwera

Krok 2: Sprawdzenie statusu serwera

Po utworzeniu serwera możesz sprawdzić jego status oraz uzyskać informacje takie jak adres IP i port, używając komendy /lista. Oto przykład, jak to zrobić:

/lista

Komenda ta zwróci dane podobne do poniższych:

Serwer nr. 1
Wersja: 1.20.4
Status:  Wyłączony
Adres domeny (IP): przyklad.dolacz.fsrv.pl (127.0.0.1:25566)
Czas wygaśnięcia: 2024-05-26 10:07:15
Czas usunięcia: 2024-06-24 12:07:15

Krok 3: Uruchamianie serwera

Aby uruchomić serwer Minecraft, użyj komendy /start w następujący sposób:

/start <nazwa_serwera>

Przykład:

/start przykladserwera

Krok 4: Zatrzymywanie serwera

Aby zatrzymać serwer Minecraft, użyj komendy /stop w następujący sposób:

/stop <nazwa_serwera>

Przykład:

/stop przykladserwera

Krok 5: Odnawianie serwera

Aby odnowić serwer Minecraft na kolejne 2 dni działania oraz kolejny miesiąc istnienia, użyj komendy /odnow w następujący sposób:

/odnow <nazwa_serwera>

Przykład:

/odnow przykladserwera

Podsumowanie

Tworzenie i zarządzanie serwerem Minecraft za pomocą bota @FSRV Bot jest łatwe i intuicyjne. Poniżej znajduje się lista podstawowych komend, które możesz wykorzystać:

  • Tworzenie serwera: /utworz <nazwa_serwera>
  • Sprawdzanie statusu: /lista
  • Uruchamianie serwera: /start <nazwa_serwera>
  • Zatrzymywanie serwera: /stop <nazwa_serwera>
  • Odnawianie serwera: /odnow <nazwa_serwera>